Gemenskap – Bokrelease

GEMENSKAP, En kättersk betraktelse över klass, antagonism och en socialdemokrati som gått vilse.

Skriven av Jan Emanuel & Anders Kalat.

Bokreleasen hölls den 8 maj på Restaurang Banger, Mäster Samuelsgatan 19.

Arrangör: Johan Carlén